סכום ההלוואה:
תקופה בשנים:
ריבית שנתית:
הפרש ריבית בין 2 עמודות בטבלה:
החזר חודשי:

טבלת רגישות

מחשבון רגישות משכנתא מציג טבלת רגישות משכנתא ומאפשר לך לראות כיצד שינויים מזעריים בריבית ובתקופה משפיעים על התשלום החודשי של המשכנתא.
הזינו את נתוני המשכנתא שלכם, ושחקו עם הסליידרים הכחולים.