המדריך המקוצר לעצמאי שבדרך- פתיחת תיקים ברשויות המס

בעידן המודרני, בעלי מקצועות רבים, בוחרים לעבוד כעצמאיים במקום לעסוק במשלח- ידם כעובדים שכירים. הסיבות לכך רבות ומגוונות ומשתנות בהתאם להעדפות אישיות של כל אדם. המדריך המקוצר לעצמאי שבדרך- פתיחת תיקים ברשויות המס
מאת צוות האתר
תאריך פרסום: 02/12/2011

תוכן הענינים

הערה: מדריך מקוצר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ מקצועי ואו מתן חוות דעת. כל מקרה אישי ו/או ספציפי דורש קבלת ייעוץ המתאים לפי נסיבותיו ועובדותיו. אין להסתמך על האמור במדריך זה ללא קבלת ייעוץ מתאים ואין להעתיק ממנו ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר.

מבוא

בעידן המודרני, בעלי מקצועות רבים, בוחרים לעבוד כעצמאיים במקום לעסוק במשלח- ידם כעובדים שכירים. הסיבות לכך רבות ומגוונות ומשתנות בהתאם להעדפות אישיות של כל אדם ולמשאבים שלו (לא כל אחד יכול לפתוח בית השקעות, למשל)

עם זאת ניתן למנות מספר תמריצים בהחלטה לעסוק במשלח יד כעצמאי :

 • הגדלת אפשרויות ההכנסה ושיפור רווחה כלכלית.
 • שינוי קריירה ורצון לשינוי בחיים.
 • התפתחות אישית ורצון להיות "הבוס לעצמי".
 • שילוב עבודה כעצמאי במקביל לעבודה כשכיר.

החוק דורש מאיתנו לדווח על פתיחת עסק ולפתוח תיקים ברשויות המס השונות:

מס ערך מוסף, מס הכנסה - פקיד השומה והמוסד לביטוח לאומי. כמו כן, לעסקים מסוימים דרוש רישיון עסק ויש לפנות למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.

מטרת סדרת מאמרים זו לסקור באופן כללי ביותר את אופן ההתמודדות הרצוי עם הבירוקרטיה ככל שהדבר נוגע לרשויות המס והמוסד לביטוח לאומי ובעיקר להקנות ידע בסיסי ומושגי יסוד הקשורים לצעדים ראשונים בניהול עסק עצמאי.

מומלץ מאוד להתייעץ עם איש מקצוע על מנת להתאים את אופן הרישום ברשויות באופן אינדיווידואלי לכל עסק ועוסק ובהמשך לצורך התנהלות שוטפת תקינה ומסודרת.

במאמר זה, ראשון בסדרה, נעסוק בשלב של פתיחת התיקים ברשויות המס והמוסד לביטוח לאומי ונכיר מונחים בסיסיים הקשורים לרשויות אלה.

השלבים בפתיחת תיקים ברשויות המס:

 • תיק במע"מ.
 • תיק במס הכנסה.
 • תיק ביטוח לאומי.

מס ערך מוסף (מע"מ)

שלב ראשון יש לבחון איזה סוג תיק ייפתח במע"מ. בעיקרון, עצמאי יכול להיות עוסק פטור או עוסק מורשה.

עוסק פטור

"עוסק" ו-"פטור" הינם מונחים המתייחסים לעניין מע"מ בלבד.

המחוקק הכיר בכך שישנם עוסקים שונים, אשר היקף פעילותם קטן מאוד באופן יחסי ופטר אותם מחובות שונות המוטלים על כלל העוסקים.

עוסק פטור הינו עוסק אשר סך הכנסותיו ( הכנסות=תקבולים מלקוחות ולא הרווח ) אינו עולה על תקרה הקבועה בחוק. בנוסף, ישנה רשימה של בעלי מקצועות אשר המחוקק הגדיר כי אינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים.

מה זה אומר מבחינה פרקטית ?

אם את/ה עונה על הדרישות בחוק ונרשמת כעוסק פטור – אתה מדווח על מחזור הכנסותיך למע"מ פעם בשנה בלבד ולא כל חודש או חודשיים כמו "העוסקים מורשים" (ראה ס' 2 להלן). בנוסף, העוסק הפטור לא מוציא ללקוחותיו "חשבונית מס" אלא קבלה בלבד ואינו עורך התחשבנות כספית עם מע"מ.

היתרונות – פשטות הניהול המתאימה לעסק קטן.

חסרונות – לא מתאימה לכל משלחי היד ולא ניתן לקבל החזר מס תשומות (מס ערך מוסף המשולם לספקים בקניית ציוד ותשלום הוצאות.

כמו כן, עוסקים פטורים רבים רואים בסכום ההכנסות המקסימאלי לעוסק פטור כתקרת זכוכית וחוששים להגדיל את פעילות העסק. בעניין זה חשוב לציין, כי הרישום הוא הפיך וניתן בכל עת לדווח על שינוי במעמד העוסק מ-"פטור" ל-"מורשה".

עוסק מורשה

עוסקים מורשים הם מרבית העסקים בישראל (עצמאים וחברות).

עוסק מורשה רשאי להוציא חשבונית מס ללקוח שלו. כלומר, הוא מחייב את הלקוח בעלות המוצר או השירות בתוספת שיעור המע"מ הקבוע בחוק.

תרגיל לדוגמא: יוסי הינו מטפל אלטרנטיבי הגובה על טיפול 1,160 ₪ כולל מע"מ – המשמעות היא שההכנסה שלו הינה 1,000 ₪ ובנוסף הוא גבה מהמטופל 160 ₪ בגין מע"מ בשיעור 16% אותם עליו להעביר לאוצר המדינה. יוסי גם שילם בגין הוצאות שונות של הקליניקה סך של 200 בתוספת מע"מ ובסה"כ 232 ₪ וכן קנה ציוד בסך 116 ₪ כולל מע"מ.

בתום החודש יוסי ידווח למע"מ על כלל עסקאותיו וישלם את ההפרש בין מע"מ העסקאות למע"מ התשומות. לשם הפשטות נרכז את 2 הפעולות הנ"ל בלבד:

עסקאות חייבות – 1,000. מע"מ עסקאות - 160. מע"מ תשומות – 48. לתשלום - 112 ₪.

הסכום לתשלום מייצג את התשלום על הערך המוסף של העסק באותו חודש:

הכנסות - 1000

הוצאות - 200

השקעות – 100

ערך מוסף - 700

16% מהערך המוסף הינו 16%*700=112 ₪.

אילו מסמכים נדרשים לפתיחת התיק ?

 1. תעודת זהות וצילום ת"ז.
 2. שיק מבוטל מחשבון העוסק (לעוסק מורשה).
 3. אם החשבון משותף לבני זוג – טופס הצהרה של בן / בת הזוג.
 4. טופס פתיחת תיק במע"מ.
 5. חוזה שכירות בית העסק (אם יש).
 6. עוסקים מסוימים ייתכן ויתבקשו להמציא הסכמים ו/או אישורים נוספים.

רשות המסים – אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (להלן–"מס הכנסה/פקיד שומה")

כל אדם הפותח עסק או עוסק במשלח-ידו כעצמאי חייב בדיווח למס הכנסה.

עוסק "פטור" במע"מ חייב ככל עסק אחר בדיווח על הקמת עסק ופתיחת תיק במס הכנסה.

מרגע הדיווח על הקמת העסק, העצמאי הינו "נישום" במס הכנסה וחלים עליו חובות שונות שהעיקריות שבהן :

כל אדם הפותח עסק או עוסק במשלח-ידו כעצמאי חייב בדיווח למס הכנסה.

עוסק "פטור" במע"מ חייב ככל עסק אחר בדיווח על הקמת עסק ופתיחת תיק במס הכנסה.

מרגע הדיווח על הקמת העסק, העצמאי הינו "נישום" במס הכנסה וחלים עליו חובות שונות שהעיקריות שבהן :

 • ניהול ספרי חשבונות ורישום תקבולים.
 • דיווח ותשלום מקדמות על חשבון מס הכנסה.
 • הגשת דוח - שנתי על ההכנסות.
 • הגשת דוחות נוספים ככל שיידרש על ידי פקיד השומה (דוח הצהרת-הון לדוגמא).

אם העסק מעסיק עובדים, יש לפתוח תיקי "ניכויים" במס הכנסה וביטוח לאומי. על כך ועל נושא עובדים, שכר ונלוות - נרחיב בהזדמנות אחרת.

נסביר בקצרה אודות 4 החובות לעיל.

ניהול ספרי חשבונות ורישום תקבולים

הוראות ניהול ספרים מפרטות את אופי והיקף הדרישות מכל עסק. הדבר תלוי בפרמטרים שונים, כגון: השתייכות לענף עסקיים, מחזור הכנסות, כמות עובדים, קיומו של מלאי בעסק וכיו"ב.

באופן עקרוני ניתן לומר כי כל עסק צריך לנהל לפחות :

ספר קבלות לרישום כל התקבולים.

ספר חשבוניות מס אם הנישום נרשם כעוסק מורשה במס הכנסה.

תיעוד חוץ – מסמכים (חשבוניות וקבלות) המתעדים הוצאות והשקעות של העסק.

דיווח ותשלום מקדמות

תשלום מקדמות מס הכנסה – תשלום תקופתי על חשבון תשלום המס הסופי. המקדמות יכולות להיות מחושבות כשיעור מהמחזור או לעיתים כסכום קבוע.

בשנה הראשונה (לאחר פתיחת התיק) נקבע שיעור המקדמות על פי שיעור הממוצע בענף אליו משתייך העסק. שיעור זה ניתן לשינוי (הקטנה או הגדלה) על ידי הנישום או כמובן מייצגו. בעתיד, שיעור המקדמות ייקבע על פי חבות המס על פי הדוח השנתי האחרון שהוגש ביחס למחזור ההכנסות של העסק.

חישוב תשלום המס הסופי נקבע בהתאם לרווח (הכנסות בניכוי הוצאות לפני מס). כאמור, מס הכנסה אינו ממתין עד למועד הגשת המס השנתי על ההכנסות (ראה ס' 3 להלן), אלא קובע מקדמות.

הגשת דוח שנתי על ההכנסות

יש להגיש מידי שנה דוח שנתי על ההכנסות בשנה הקודמת מכל מקור. הדוח מוגש באמצעות טופס 1301 אליו יש לצרף נספחים מתאימים.

חובה נוספת היא לשדר דוח זה לרשות המיסים (באמצעות האינטרנט או מערכת שע"מ/מייצגים).

הגשת דוחות נוספים על פי דרישת רשות המיסים

הצהרת הון

הינה דוח על סך הנכסים של התא המשפחתי בניכוי התחייבויותיו. דוח זה משמש ככלי עזר לפקיד השומה על מנת לבחון את הדיווחים על ההכנסות ובהתאם האם שולם מס אמת.

דוח זה מוגש אחת לכמה שנים ובד"כ תתקבל דרישה להצהרת הון ראשונית לאחר פתיחת התיק. יש חשיבות רבה לדוח זה וחשוב לא למלא אותו באופן טכני מבלי לשים לב לכל המשמעויות האפשריות.

דוחות אחרים

אילו מסמכים נדרשים לפתיחת תיק
?טופס פתיחת תיק במס הכנסה ליחיד.

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי משמש כרשת ביטחון סוציאלי לאזרחי המדינה.

יש לשלוח דיווח על התחלת עיסוק כעצמאי ולדווח על ההכנסה החודשית הצפויה.

הדיווח נעשה על ידי משלוח טופס מיוחד הקרוי דין וחשבון רב שנתי. בדיווח זה יש לפרט עיסוקים בשנים האחרונות, כך שאם היו תקופות בהם האדם לא שילם דמי ביטוח לאומי (גם אם לא הייתה לו הכנסה) הרי שכעת הוא צפוי לקבל חיובים על תקופות אלה.

עצמאי (שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל פרישה) ישלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מההכנסה, כדלקמן:

עד 60% מהשכר הממוצע – 6.72% דמי ביטוח ו-3.1% דמי ביטוח בריאות.

על החלק שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד לתקרת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח – 11.23% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.

במילים אחרות: נכון לשנת 2011 עד הכנסה בסך כ-5,000 ₪ עצמאי ישלם בסה"כ 9.82% ועל חלק ההכנסה שמעבר ל-5,000 ₪ ועד לתקרה הקבועה בחוק ישלם בסה"כ 16.23%.

תשלום מקדמות דמי ביטוח - בדומה למס הכנסה, גם המוסד לביטוח לאומי גובה את דמי הביטוח ודמי בריאות מידי חודש על ידי תשלום מקדמות על חשבון החיוב על פי דוחות המס השנתיים.

אילו מסמכים נדרשים ?

 • טופס 6111 – דין וחשבון רב שנתי בביטוח לאומי.
 • טופסי 106 ואישורים על הכנסה בשנים אחרונות.
 • אישור על חשבון בנק/צילום המחאה.

לסיכום

אדם המחליט על הקמת עסק, קטן כגדול, נדרש למלא אחר חובות שונות שנקבעו בחוקי המס והתקנות. בסקירה זו השתדלתי להביא את הנושאים הנוגעים לצעדים הראשונים הכרוכים בפתיחת תיקים ברשויות המס.

אם יש לכם הארות, הערות או סתם מילה טובה, היכנסו לצור קשר ושתפו אותנו!