סכום ההלוואה:
תקופה בשנים:
ריבית שנתית:
הפרש ריבית בין 2 עמודות בטבלה:
החזר חודשי:

טבלת רגישות