מחשבון הלוואות

מחשבון הלוואות זה נותן לך אפשרות להגיע מוכן לבנק, בין אם מדובר בהלוואות לרכב, הלוואות לסטודנטים או סתם הלוואה למטרה כלשהי. באמצעות הזנת סכום, ריבית ותקופה, תוכל לראות כמה כסף צריך להחזיר לבנק כל חודש. בנוסף, תוכל לראות מה גובה ההלוואה שתוכל לקבל מהבנק בהנחה שאתה יודע כמה אתה מוכן לשלם כל חודש ולאיזו תקופה. פשוט הזינו את הנתונים, ושחקו עם פסי הגלילה.

ברצוני לראות כיצד יושפע:
גובה התשלום בכל חודש
משך ההלוואה
גובה ההלוואה

הערה: גרירה של פס הגלילה תאפשר לך לשנות את הנתונים בנוחיות, ובמהירות רבה יותר מאשר באמצעות הקלדה בתיבות.

סכום ההלואה
תקופה בשנים
החזר חודשי
ריבית
הערכה של עליה שנתית ממוצעת במדד

 ערך ללא הצמדה למדדערך כולל הצמדה למדד
סה"כ החזר
סה"כ ריבית והצמדה
תשלום חודשי בסוף התקופה

בהלוואה עם הנתונים לעיל, יוצא שתשלם שקלים עבור כל שקל שלקחת.