לוחות סילוקין למשכנתא לדוגמה

לפניך קישורים למגוון לוחות סילוקין שונים, המותאימים למשכנתאות מסוגים שונים. לכל משכנתא לוח סילוקין המושפע מסוג המשכנתא, אורך ההלוואה, ריבית, הצמדה למדד, ולעיתים תקופות גרייס שונות.