משכנתא למסורבי בנקים

אשראי למסורבי בנקים

משכנתא למסורבי בנקים

robot

למה הבנק מסרב לתת לכם הלוואה? יכולות להיות כל מיני סיבות לסירוב:

 • circleהכנסות בלתי מספיקות
 • circleריבוי הלוואות קיימות
 • circleבעיות של עבר פיננסי – מצ'ק שחזר ועד לפשיטת רגל ועיקולים.
 • circleאפילו גיל המבקש עשוי להוות בעיה, שכן הבנקים לרוב לא יהיו מוכנים לתת משכנתא למי שעברו את גיל 60.

אז אם הבנקים לא יתנו לכם את המימון, מי כן?

כאן נכנסת לתמונה הלוואות מגופים חוץ בנקאיים. בשוק קיימים משקיעים פרטיים רבים. חלקים מאוגדים מאחורי חברות (קרנות) שמנהלות את ההלוואות עבורים וחלקם
משקיעים ישירות ללא דמי תיווך וניהול - מה שמגדיל משמעותית את הריביות. כמו כל אשראי, גם כאן לכל משקיע יש אג'נדה אחרת כך שניתן למצוא משקיע מתאים לכל לווה,
ולווה מתאים לכל משקיע

הלוואות חוץ בנקאיות ניתן לחלק לשני סוגים:

הלוואה לטווח קצר

 • circleניתן לקחת לתקופה של שנה עד 6 שנים בתשלום של הריבית בלבד.
 • circleניתן אף לשלם החזר חודשי פחות מסכום הריבית החודשית. הסכום שלא משולם יפרע או בתחילת תקופה או בסופה
 • circleאסטרטגיית יציאה: הלוואה זו מתאימה רק למי שמראש מתכנן למכור את הנכס אך לא רוצה למכור בכל מחיר כאשר חרב הנושים /בנקים מונחת לו על הצוואר. או כאשר ניתן
  למחזר את ההלוואה למערכת הבנקאית לאחר 2-3 שנים
 • circleטווח הריבית הוא בין 7%-10%, ניתן גם בשיעורים של 60% מימון ובמקרים חריגים גם 70% מימון.

הלוואה לטווח ארוך

 • circleניתנות לקופה של עד 15 שנים בתשלומי קרן + ריבית (שפיצר)
 • circleניתן לבנות מנגנון של פירעון מוקדם ללא קנסות (תחנות יציאה)
 • circleמתאים למי שכנראה לא עובר בנק ולא יעבור בנק גם בעתיד. בדרך כלל כאשר היה מחיקת חוב או שההכנסות לא מדווחות ולא ניתן להראות אותם
 • circleטווח הריבית הוא 8.5% -12% וניתן עד 60% מימון

חשוב לציין שהלוואות חוץ בנקאיות צריך לבדוק היטב, מכמה סיבות:

 • circleהריבית עלולה להיות גבוהה
 • circleיש לוודא שאתם מסוגלים לעמוד בהחזר החודשי
 • circleחייבת להיות לכם אסטרטגיית יציאה ברורה וריאלית

כפי שניתן להבין, הלוואות חוץ בנקאיות הן אמנם פתרון מיידי ונגיש לכולם אך יש לטפל בו בזהירות
רבה כדי שיביא תועלת ולא, חלילה, נזק נוסף. כמו בכל נושא רגיש - גם כאן כדאי מאוד להיעזר במומחים.