סכום ההלוואה:
תקופה בשנים:
ריבית שנתית:
ריבית ממוצעת ביום הפרעון:
מספר החודשים שעבר מאז תחילת המשכנתא:
עמלת פרעון מוקדם:

מהי עמלת פרעון מוקדם?

עמלת פרעון מוקדם מתייחת לקנס אותו משית הבנק על לקוח המבקש "לשבור" את המשכנתא שלו ולשלם את יתרת הקרן בתשלום חד פעמי. הקנס מבטא את ההפסד של הבנק מאבדן תשלומי הריבית העתידיים מהלווה.

האם הקנס מוגבל, או שמא הבנק יכול להטיל קנס בכל גובה שירצה?

לא רק שהקנס מוגבל, אלא שהוא מחושב בצורה אחידה וחד משמעית, בהתאם להנחיית בנק ישראל. על מנת למנוע חוסר בהירות, וניצול לרעה על ידי גופים אלו ואחרים, מפרסם בנק ישראל נוסחא (על פיה מתבסס מחשבון זה) הקובעת, למעשה, את גובה הקנס.

מהו מחזור משכנתא?

מיחזור משכנתא מתייחס לאפשרות של לווה לפנות לבנק, ולבקש ממנו לפתוח מחדש את הסכם המשכנתא, על מנת להקטין את תשלומי הריבית. בעקבות שינוי הריבית במשק.

האם תמיד משתלם למחזר משכנתא?

התשובה לכך מורכבת. ישנם פרמטרים רבים המשפיעים על הכדאיות במיחזור משכנתא: פער הריביות בין המשכנתא לריבית הנוכחית, כמה זמן נותר למשכנתא, מהו גובה הקרן שנותר לתשלום, גובה עמלת הפרעון המוקדם, ועוד. ככלל, שווה לבדוק. הבדיקה אינה עולה כסף, ובנקים רבים ישמחו אם תמחזרו את המשכנתא שלכם אצלם. אין חובה למחזר את המשכנתא בבנק המקורי בו היא נלקחה.

מחשבון עמלת פרעון מוקדם מאפשר לך לדעת בצורה פשוטה כמה קנס תאלץ לשלם לבנק עבור החזר מוקדם של משכנתא. עמלת הפרעון המוקדם מהווה בהרבה מקרים את הגורם המכריע החלטה האם למחזר משכנתא.