מחשבון נקודת האיזון

תוכנן ע"י יניב רוסו, מנכ"ל אופק בר השקעות, מתמחה בכתיבת תוכנית עסקית

נקודת האיזון הנה סך ההכנסה הנדרשת כדי לאזן את סך ההוצאות. נקודת האיזון מגדירה את הקו הדק העובר בין ההפסד לרווח, במקום שבו הרווח שווה להפסד שווה לאפס. לצורך חישוב נקודת האיזון נדרשים שני נתונים - סכום ההוצאות הקבועות (אותן הוצאות שאינן תלויות בהכנסה, לדוגמא – שכר דירה) ושיעור ההוצאות המשתנות (הנוצרות ביחס ישר למכירות, לדוגמא – חומרי גלם).

לצורך ביצוע התחשיב אנא הזן את הנתונים הבאים בערכי נטו לפני מע"מ (למעט עסקים בהם אין קיזוז מע"מ).

הכנסות והוצאות משתנות

הזן את נתוני העסק על פני תקופה של 3 חודשים לפחות המייצגים את מצב העסק להיום:

סה"כ הכנסות
חשב ממוצע הכנסה לחודש אחד על פני שלושה חודשים מייצגים לפחות
סה"כ הוצאות
סכם את כל ההוצאות הישירות של חומרי גלם, עמלות סוכנים, קבלני משנה וכדו' על פני אותה תקופת חישוב ההכנסות וחשב ממוצע לחודש אחד

הוצאות קבועות

את הנתונים הממוצעים הנכונים לפעילות העסק להיום כהוצאה חודשית (אין צורך לחשב ממוצעים)

עלות שכר עובדים
יש לחשב עלות כוללת (שכר ברוטו, כולל סוציאליות והפרשות שונות)
שכר דירה
הוצאות מיסים ומים
הוצאות חשמל
הוצאות טלפונים במשרד
הוצאות טלפונים סלולריים
הוצאות הנהלת חשבונות
הוצאות ביקורת ורו"ח
הוצאות משפטיות
הוצאות שכירת רכבים
הוצאות דלק
ייעוץ מקצועי
הוצאות אגרות
הוצאות משרדיות
הוצאות דואר
הוצאות פרסום ושיווק
הוצאות נוספות
סה"כ הוצאות קבועות
שיעור הרווח הגולמי שלך עומד על .
נקודת האיזון החודשית שלך הינה שקלים.
אם יש לכם הארות, הערות או סתם מילה טובה, היכנסו לצור קשר ושתפו אותנו!