ריבית נומינלית:
ריבית אפקטיבית:

מחשבון ריבית נומינלית לאפקטיבית נותן מאפשר לך לחשב את הריבית האפקטיבית הנגזרת מריבית נומינלית נתונה.
לנוחיותך, תוכל לשחק עם הסליידר ולשנות את הריבית הנומינלית במהירות ובנוחות.

מהי ריבית נומינלית?

ריבית נומינלית היא הריבית הרשומה בחוזה ההלוואה מול הבנק, ולפיה מתבצעים כל החישובים במשכנתא

מהי ריבית אפקטיבית?

ריבית נומינלית מחושבת ברמה שנתית. תשלומי הריבית, לעומת זאת, מחושבים חודשית. הריבית שמשולמת בפועל ברמה השנתית (לאחר חישובי ריבית חודשיים) וכוללת גם את הריבית דריבית נקראת ריבית אפקטיבית.

לדוגמא, נגיד והריבית השנתית הנומינלית היא 12%. מכאן שהריבית החודשית היא 1% (אחרי שחילקנו ב-12). אחרי שנחשב במשך שנה את החזרי ההלוואה, כולל ריבית דריבית, נקבל ששילמנו בפועל 12.68% על הקרן ולא 12% כפי שרשום בחוזה ההלוואה.