ריבית אפקטיבית:
ריבית נומינלית:

מחשבון ריבית אפקטיבית לנומינלית מחשב עבורך את הריבית הנומינלית הנגזרת מריבית אפקטיבית נתונה לפיה מחשבים החזרים במשכנתא.
לנוחיותך, תוכל לשחק עם הסליידר ולשנות את הריבית האפקטיבית במהירות ובנוחות.

מהי ריבית נומינלית?

ריבית נומינלית היא הריבית הרשומה בחוזה ההלוואה מול הבנק, ולפיה מתבצעים כל החישובים

מהי ריבית אפקטיבית?

ריבית נומינלית מחושבת ברמה שנתית. תשלומי הריבית, לעומת זאת, מחושבים חודשית. הריבית שמשולמת בפועל ברמה השנתית (לאחר חישובי ריבית חודשיים) וכוללת גם את הריבית דריבית נקראת ריבית אפקטיבית.

מתי נרצה להשתמש בריבית אפקטיבית?

השימוש בריבית אפקטיבית בא לידי ביטוי כאשר רוצים לחשב את הרווח (או ההפסד) בפועל ברמה שנתית, ולא חודשית כפי שמציינת הריבית הנומינלית

אם חלו טעויות במחשבון זה, ויש סתירה בינו לבין הקבוע בחוק, הרי שהכתוב בחוק קובע.