סוג הגרייס:
סכום ההלוואה:
תקופה בשנים (לא כולל גרייס):
תקופת הגרייס:
החזר חודשי:
ריבית שנתית:
מדד שנתי:
לוח סילוקין
ערך ללא הצמדה למדד ערך כולל הצמדה למדד
סה"כ החזר
סה"כ ריבית והצמדה
תשלום חודשי בתקופת הגרייס
תשלום חודשי בשאר תקופת המשכנתא
במשכנתא עם הנתונים לעיל, יוצא שתשלם ₪ עבור כל שקל בעוד שעם יעוץ הולם תוכל לשלם  ₪ עבור כל שקל

מחשבון משכנתא גרייס מאפשר לך לחשב את החזרי המשכנתא שלך במסלולי גרייס שונים: במסלול ראשון ניתן לא לשלם כלל למשך תקופת הגרייס, ובמסלול שני ניתן לשלם אך ורק את הריבית של המשכנתא. מלא את הנתונים הבאים ולחץ על "חשב".

שים לב שמחשבון זה מתאים למסלולי גרייס בלבד. למסלולי משכנתא אחרים, תוכל להכנס למחשבון משכנתא בתשלום חודשי קבוע (המסלול הנפוץ ביותר), מחשבון משכנתא קרן שווה או מחשבון משכנתא פריים.

לנוחיותך, ניתן לשחק בסליידרים הכחולים ולשנות את הפרמטרים בקלות רבה.