חומרים מתחלבים וחומרים מסמיכים

חומרים מתחלבים - Emulsifiers

חומרים המוספים למזון והמסייעים לערבוב רכיבים אשר באופן טבעי אינם מתערבבים (כמו שמן ומים). הם אף מאפשרים ייצור מזון מופחת שומן.

חומרים מסמיכים - Thickeners

חומרים המוספים למזון אשר מגדילים את הצמיגות של המזון.

טווח: E400-E500

בחזרה לאינדקס החומרים המוספים

להלן רשימה המפרטת את סוגי החומרים המתחלבים והמסמיכים הנפוצים בשימוש:

מספרשם לועזיפעילות
E400Alginic acidחומר מסמיך טבעי
E401 Sodium alginateחומר מסמיך טבעי
E402 Potassium alginateחומר מסמיך טבעי
E403 Ammonium alginateחומר מסמיך טבעי
E404 Calcium alginateחומר מסמיך טבעי
E405 Propane-1, 2-diol alginateתוצר של חומצה אלגינית
E406 Agarחומר מסמיך טבעי
E407 Carrageenanחומר מסמיך טבעי
E408Furcelleranחומר מסמיך טבעי
E410 Locust bean gumחומר מסמיך טבעי
E411Oat Gumחומר מסמיך טבעי
E412Guar Gumחומר מסמיך טבעי
E413 Tragacanthחומר מסמיך טבעי
E414 Gum Arabicחומר מסמיך טבעי
E415 Xanthan gumחומר מסמיך טבעי
E416 Karaya gumחומר מסמיך טבעי
E417Tara gumחומר מסמיך טבעי
E418 Gellan gumחומר מסמיך טבעי
E420Sorbitolסוכר אלכוהול טבעי
E421Mannitolסוכר אלכוהול טבעי
E422 Glycerolאלכוהול טבעי
E430Polyoxyethylene(8) stearate
E431Polyoxyethylene (40) stearateחומר מתחלב סינתטי
E432Polyoxyethylene-20-sorbitan monolaurateחומר מתחלב סינתטי
E433Polyoxyethylene-20-sorbitan mono-oleateחומר מתחלב סינתטי
E434Polyoxyethylene-20-sorbitan monopalmitateחומר מתחלב סינתטי
E435Polyoxyethylene-20-sorbitan monostearateחומר מתחלב סינתטי
E436Polyoxyethylene-20-sorbitan tristearateחומר מתחלב סינתטי
E440Pectinחומר מסמיך טבעי
E441Gelatin (no longer valid)חומר מסמיך טבעי
E442Ammonium phosphatidesחומר מתחלב סינתטי
E450Di- and polyphosphatesמלח של חומצה פוספורית
E451Triphosphatesמלח של חומצה פוספורית
E452 Polyphosphatesמלח של חומצה פוספורית
E460 Celluloseסיב טבעי, חומר מסמיך
E461Methyl celluloseחומר מסמיך חצי-סינתטי
E462Ethyl celluloseחומר מסמיך חצי-סינתטי
E463Hydroxypropyl celluloseחומר מסמיך חצי-סינתטי
E464 Hydroxypropylmethyl celluloseחומר מסמיך חצי-סינתטי
E465Methylethyl celluloseחומר מסמיך חצי-סינתטי
E466Carboxymethyl celluloseחומר מסמיך חצי-סינתטי
E470Fatty acid saltsחומרים מתחלבים חצי-סינתטיים
E471Mono- and di-glycerides of fatty acidsחומרים מתחלבים חצי-סינתטיים
E472Esters of mono- and diglyceridesחומרים מתחלבים חצי-סינתטיים
E473Sugar esters of fatty acidsחומרים מתחלבים חצי-סינתטיים
E474Sugarglyceridesחומרים מתחלבים חצי-סינתטיים
E475Polyglycerol esters of fatty acidsחומרים מתחלבים חצי-סינתטיים
E476Polyglycerol polyricinoleateחומרים מתחלבים חצי-סינתטיים
E477Propyleneglycol esters of fatty acidsחומרים מתחלבים חצי-סינתטיים
E478 Mixture of glycerol- and propyleneglycol esters of lactic acid and fatty acidsחומרים מתחלבים חצי-סינתטיים
E479Esterified soy oilחומרים מתחלבים חצי-סינתטיים
E480Dioctyl sodium sulphosuccinateחומר מתחלב סינתטי
E481 Sodium stearoyl lactateחומר מתחלב חצי-סינתטי
E482Calcium stearoyl lactateחומר מתחלב חצי-סינתטי
E483 Stearyl tartrateחומר מתחלב חצי-סינתטי
E484Stearyl citrateחומר מתחלב חצי-סינתטי
E485Renamed as 441
E490Propylene glycolממיס
E491Sorbitane mono stearateחומר מתחלב חצי-סינתטי
E492Sorbitane tri stearateחומר מתחלב חצי-סינתטי
E493Sorbitane mono laurateחומר מתחלב חצי-סינתטי
E494Sorbitane mono oleateחומר מתחלב חצי-סינתטי
E495Sorbitane mono palmitateחומר מתחלב חצי-סינתטי

בחזרה לאינדקס החומרים המוספים