חומרים משמרים

חומרים משמרים - Preservatives

חומרים המוספים למזון לצורך הארכת חיי המדף של המזון על ידי מניעה של גדילת עובש, חיידקים או שמרים המקלקלים את המזון.

טווח: E200-E300

בחזרה לאינדקס החומרים המוספים

להלן רשימה המפרטת את סוגי החומרים המשמרים הנפוצים בשימוש:

מספרשם לועזיפעילות
E200Sorbic acidחומר משמר טבעי
E201Sodium sorbate / Sorbic acid sodium saltחומר משמר סינתטי
E202 Potassium sorbateחומר משמר סינתטי
E203Calcium sorbateחומר משמר סינתטי
E210 Benzoic acidחומר משמר טבעי
E211 Sodium benzoate / Benzoic acid sodium saltחומר משמר סינתטי
E212 Potassium benzoate / Benzoic acid potassium saltחומר משמר סינתטי
E213Calcium benzoate / Benzoic acid calcium saltחומר משמר סינתטי
E214Ethyl 4-hydroxybenzoateחומר משמר סינתטי
E215 Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium saltחומר משמר סינתטי
E216 Propyl 4-hydroxybenzoateחומר משמר סינתטי
E217Sodium salt of E216חומר משמר סינתטי
E218 Methyl 4-hydroxybenzoateחומר משמר סינתטי מחומצה בנזואית
E219 Sodium salt of E218חומר משמר סינתטי
E220 Sulphur dioxideחומר משמר טבעי
E221Sodium sulphiteחומר משמר סינתטי
E222Sodium hydrogen sulphiteחומר משמר סינתטי; מלבין
E223 Sodium metabisulphiteחומר משמר סינתטי; אנטי אוקסידנט
E224Potassium metabisulphiteחומר משמר סינתטי
E225Potassium sulphiteחומר משמר סינתטי
E226Calcium sulphiteחומר משמר סינתטי
E227Calcium hydrogen sulphiteחומר משמר סינתטי
E228 Potassium hydrogen sulphiteחומר משמר סינתטי
E230 Biphenylחומר משמר סינתטי
E2312-hydroxybiphenylחומר משמר סינתטי
E232Sodium biphenyl-2-yl oxideחומר משמר סינתטי
E2332-(Thiazol-4-yl)benzimidazoleחומר משמר סינתטי
E234Nisinאנטיביוטיקה טבעית
E235Pimaracinאנטיביוטיקה טבעית
E236Formic acidחומצה טבעית, חומר משמר
E237Sodium formateמלח טבעי, חומר משמר
E238Calcium formateמלח טבעי, חומר משמר
E239Hexamineחומר משמר סינתטי
E240Formaldehydeחומר משמר
E242Dimethylcarbonateחומר משמר סינתטי
E249Potassium nitriteמלח טבעי, חומר משמר
E250Sodium nitriteמלח טבעי, חומר משמר
E251 Sodium nitraiteמלח טבעי, חומר משמר
E252Potassium nitrateמלח טבעי, חומר משמר
E260Acetic acidחומצה טבעית, חומר משמר
E261 Potassium acetateמלח טבעי, חומר משמר
E262Sodium acetateמלח טבעי, חומר משמר
E263Calcium acetateמלח טבעי, חומר משמר
E270 Lactic acidחומצה טבעית
E280 Propionic acidחומצה טבעית
E281Sodium propionateמלח טבעי
E282Calcium propionateמלח טבעי
E283 Potassium propionateמלח טבעי
E284Boric acidחומצה טבעית
E285Sodium tetraborateחומצה טבעית
E290Carbon dioxideגז טבעי
E296Malic acidחומצה
E297 Fumaric acidחומצה טבעית

בחזרה לאינדקס החומרים המוספים