נתון מחושב:
סכום ההלוואה:
תקופה בשנים:
קרן חודשית:
רבית שנתית:
מדד שנתי:
לוח סילוקין
ערך ללא הצמדה למדד ערך כולל הצמדה למדד
סה"כ החזר
סה"כ ריבית והצמדה
תשלום חודשי בסוף התקופה
במשכנתא עם הנתונים לעיל, יוצא שתשלם ₪ עבור כל שקל בעוד שעם יעוץ הולם תוכל לשלם  ₪ עבור כל שקל

מחשבון משכנתא לפי קרן שווה נותן לך לראות כמה באמת תעלה לך משכנתא, תוך התחשבות בריבית, תקופת החזר וכמובן, גובה הקרן השווה להחזר. שים לב שמחשבון זה אינו מיועד למשכנתא בתשלום חודשי קבוע. הלינק הבא: משכנתא מיועד למי שרוצה לחשב משכנתא לפי תשלום חודשי קבוע בריבית קבועה לפי לוח סילוקין שפיצר.

מהי משכנתא?

משכנתה היא הלוואה גדולה וברוב המקרים לטווח ארוך, שהערובה להחזרתה היא שעבוד נכס שנותר בשימוש הבעלים למשך תקופת ההלוואה. הנכס המשועבד הוא לרוב דירה. המקרה הנפוץ ביותר הוא שעבוד נדל"נ לצורך רכישתו, כאשר לרוכש אין את האמצעים לשלם מראש על הנכס כולו.

משכנתאות ניתנות על-ידי גופים פיננסים המתמחים בכך – בדרך כלל בנק למשכנתאות או על ידי אגף משכנתאות בבנק גדול. מקבל המשכנתא משעבד את הנכס שהוא רוכש בכסף זה על שם הבנק שנתן את ההלוואה. במקרים רבים, מקבל המשכנתה אינו מסוגל לעמוד בהחזר המשכנתא לפי מועדי התשלום המוסכמים מראש. במקרים כאלו, הבנק רשאי לקחת את הנכס הממושכן ולמכור אותו לכל המרבה במחיר באמצעות כינוס נכסים, כאשר אין התחייבות לקבל במכירה את שוויו הריאלי של הנכס. בכסף זה שנתקבל מהמכירה מכוסה יתרת החוב, ואילו סכום הכסף שנותר מועבר ללווה.

האם תשלום המשכנתא יכול לרדת עם הזמן?

למרבה ההפתעה, כן! תשלום משכנתא מוצמד למדד כלשהו. כל מדד יכול לרדת וכך יוצא שתשלום המשכנתא החודשי יכול לנוע אף מטה. דוגמא טובה היא הצמדת המשכנתה לדולר, שיכול לרדת בדיוק כפי שהוא יכול לעלות.

מה עדיף, משכנתא או שכר דירה?

היתרון הברור במשכנתא הוא העובדה שלאחר סיום ההחזר הנכס נשאר בבעלות הלווה. אך למרות זאת, לא תמיד שכר דירה הוא פתרון פחות טוב. במקרים רבים, זוגות צעירים מחליטים לרכוש דירה בשלב מוקדם למדי בחייהם המשותפים, תוך ציפייה להרחבת המשפחה. כך יוצא, שזוג צעיר ללא ילדים עשוי לרכוש דירה שהיא מעבר לצרכים המיידים שלו, ובוודאי מעבר ליכולת הכלכלית שלו. עד שנולדים הילדים ,ומצדיקים את עלות אחזקת הדירה (היקרה), הרי שלא ברור כלל וכלל כי המשכנתא היא האלטרנטיבה הטובה מבין השתיים.

בנוסף, כדאי לזכור כי בתשלום משכנתא יש לגייס סכום התחלתי לא מבוטל, שיכול היה לשמש כהשקעה פיננסית מבטיחה.

האם מחשבון משכנתא מנבא בצורה מדויקת את ההחזר החודשי?

בקצרה: לא. מחשבוני משכנתא אמנם מחשבים בצורה מדויקת את התשלום החודשי הבסיסי, אך תמיד הבנק מצמיד את אותו הסכום למדד מסוים. כתוצאה מכך, גובה התשלום החודשי משתנה עם הזמן (לרוב הוא גדל).

לסיכום, במקרים רבים שכירת דירה המתאימה למצב הכלכלי והמשפחתי של בני הזוג מהווה החלטה חכמה הרבה יותר. לפני קבלת החלטה יש לשקול היטב את הסיכונים, ההשפעה על רמת החיים ויכולת ההחזר החודשית.